دیروز؛

گازگرفتگی جان جوان 30 ساله فارفانی را گرفت

جوان 30 ساله فارفانی به دلیل گازگرفتگی بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داد.

آخرین اخبار