احیای قدیمی‌ترین هنر دستی اردستان با قدمت ۲۵۰۰ سال؛ سنگ‌تراشی رونق می‌گیرد

سنگ تراشی، قدیمی‌ترین هنر دستی مردم اردستان با قدمت ۲۵۰۰ سال است که حدود یک سال است توسط یک جوان اردستانی احیا شده است.

آخرین اخبار