توصیه متخصصان پوست؛

چگونه پوست خود را جوان نگه داریم؟

بدون توجه به عدد سن خود می‌توانید با استفاده از روش‌های فوق‌العاده‌ای سیمای خود را سالم‌تر و جوان‌تر سازید، به‌طوری‌که سن ظاهری شما خیلی کمتر از سن واقعی شما به نظر برسد.

کارهایی که می‌توانید برای جوان‌تر نشان دادن خود انجام دهید

چگونه سن خود را پایین بیاوریم؟

وقتی‌که بحث چندساله بودن شما مطرح می‌شود، سن واقعاً فقط یک عدد است. در شماره دسامبر 2013 ژورنال Populatio- and DevelopmenReview تحقیقی به چاپ رسید که بر اساس نتایج آن برای تعیین سن یک فرد به‌جز تعداد سال‌هایی که فرد زندگی کرده است عوامل بسیار دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

آخرین اخبار