در اصفهان صورت می‌گیرد

برگزاری تور‌های گردشگری برای میهمانان داخلی و خارجی جشنواره کودک

مدیر کمیته جوانه‌های امید اصفهان گفت: طی روز‌های برگزاری جشنواره فیلم کودک و نو‌جوان، تور‌های گردشگری برای میهمانان داخلی و خارجی جشنواره در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار