به بهانه حوادث تلخ تروریستی در فرانسه منتشر شد؛

نامه تبیینی و توصیفی امام خامنه‌ای به جوانان غرب درباره حوادث تروریستی

نخست اینکه دنیای اسلام در ابعادی به مراتب وسیع‌تر، در حجمی انبوه‌تر و به مدّت بسیار طولانی‌تر قربانی وحشت‌افکنی و خشونت بوده است و دوّم اینکه متأسّفانه این خشونت‌ها همواره ازطرف برخی از قدرت‌های بزرگ به شیوه‌های گوناگون و به شکل مؤثّرحمایت شده است.

آخرین اخبار