موکبی که برای یاری امام زمان(عج) برپا شده است/ کار متفاوت جوانان ایرانی در عراق

هرساله تعداد زیادی از موکب های ایرانی و عراقی در مراسم اربعین به خدمت رسانی به زوار می پردازند، در این میان، جوانان خوش ذوق ایرانی دست به کاری متفاوت زده و موکب جدیدی در این مسیر برپا کرده اند.

آخرین اخبار