مدیر گروه سینمای دانشگاه هنر تهران

«حاتمی‌کیا» نبود نسل امروز نمی‌دانست بسیجی یعنی چه/ جوانان ارزشی به جای تولید فیلم فقط نقد می‌کنند

مدیر گروه سینمای دانشگاه هنر تهران نقش ابراهیم حاتمی‌کیا در سینمای ارزشی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر حاتمی‌کیا نبود، هیچ کدام از بچه‌های نسل حاضر نمی‌دانستند بسیجی یعنی چه؛ در صورتی که می‌خواستند به خاطر یکی از فیلم‌هایش او را از جمع حزب‌اللهی‌ها طرد کنند.

آخرین اخبار