دانشمندان دانشگاه آکسفورد:

درختکاری؛ مطمئن ترین راه نجات از بحران تغییر اقلیم است

از امروز تا سال 2050 جنگل ها یکی از مطمئن ترین ابزارهای مهندسی جغرافیایی بر روی زمین هستند که می توانند آدمیان را از بحران تغییر اقلیم نجات دهند.

آخرین اخبار