یک منبع روسی مطرح کرد؛

فریاد قاطع ظریف در نشست وزرا: هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکنید

این منبع روس گفت: «پس از این واکنش قاطع ظریف، خانم موگرینی وارد بحث شده و ایران را تهدید به ترک مذاکرات می کند که وزیر خارجه ایران عقب ننشسته و با قاطعیت می گوید: هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکنید.»

آخرین اخبار