انتقاد از وزرارت ارشاد؛

پس از اکران پنجاه کیلوآلبالو و گشت۲ ما منتظر سومی هستیم!

در سیاست و جمهوریت می‌گویند«میزان، رای ملت است». آیا با همین نگاه می توان در مورد هر فیلمی ارزش گذاری کرد و گفت «میزان، استقبال مردم از یک فیلم است».

آخرین اخبار