استکبار جهانی به دنبال اشاعه اسلام‌هراسی در جهان است

فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدای استان اصفهان گفت:امروز استکبار جهانی اینگونه برای اشاعه اسلام هراسی در دنیا تلاش می‌کند و سعی دارد چهره مسلمانان را مخدوش کند.

آخرین اخبار