ناتوانان باید استعفا بدهند

یکی از مراجع تقلید قم گفت: حرام است انسان سِمتی را قبول کند که نتواند آن را اداره کند.

هفت چین خبر اصفهان شرق(1)

گزیده ی اخبار روز را به همراه لینک مطلب را در این خبر بخوانید.

کلیدهای زندگی؛

وظیفۀ ما در دروان غیبت مولا(عج) چیست؟

بخشی از کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی را پیشکش کاربران عزیز می کنیم.

آخرین اخبار