رگبار باران تابستانی جنوب و شرق اصفهان را در بر گرفت + تصویر

عصر امروز با شکل‌گیری سامانه ابرهای بارش‌زا، ساکنان بخشی از شهر اصفهان شاهد بارش رگبار بودند.

در منطقه جرقویه علیا:

برداشت جو در مزارع جرقویه علیا آغاز شد

کشاورزان منطقه جرقویه علیا برداشت جو از سطح مزارع خود را آغاز کردند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد:

مبارزه با سن غلات در 77 هزار هکتار از اراضی زیرکشت گندم و جو

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تاکنون در سطح 77 هزار و 940 هکتار مبارزه با سن غلات گندم و جو در استان اصفهان انجام شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد

تولید 30 هزار تن جو در شهرستان اصفهان

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: سطح زیر کشت جو در شهرستان اصفهان 6 هزار هکتار است که پیش‌بینی برداشت 30 هزار تن جو از این اراضی می‌شود.

گفتگو با تنها آسيابان سيار جرقويه عليا

مردي که موهايش را در آسياب سفيد مي کند

حسن کرمی آسیابان شهرما برای راحتی ما سیار شد و امروز مشکل نداشتن کارت سوخت تراکتورش باعث اذیتش شده؟

آخرین اخبار