گزارش از یک تهدید جهانی/

آتش جهل برجان یارمهربان/ از مخرب‌ترین جنایت داعش چه می‌دانیم؟

در میان تحرکات ضدانسانی گروه‌های تروریستی یکی از فصول مشترک آتش انداختن به جان کتابخانه‌ها و حتی «تحریم کتاب» است؛ فصل مشترکی که تأمل در آن تصویر روشن تری از ماهیت این مدعیان جاهل به دست می‌دهد.

در راستای فعالیت کمیته امداد کوهپایه

معلّمي شغل و خدمت به محرومان سنت انبياء است

در جلسه اي با حضور آقايان جباري و موسي كاظمي رؤساي اداره آموزش و پرورش كوهپايه و كميته امداد در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش از خدمات رابطين فرهنگي امداد تجليل و قدرداني به عمل آمد.

آخرین اخبار