جهش اصفهان در گرو رشد قابلیت‌های گردشگری صورت می‌گیرد

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استان اصفهان از بانک‌های عامل خواست تا ارائه تسهیلات به طرح‌های گردشگری این استان را در اولویت قرار دهند.

آخرین اخبار