در راستای کشف پایه‌های ورودی کاخ جهان‌نمای اصفهان صورت می گیرد

توسعه مطالعات باستان‌شناسی در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از توسعه مطالعات باستان‌شناسی پیرامون میدان امام حسین (ع) برای کشف سایر سازه‌های تاریخی از جمله پایه‌های ورودی کاخ جهان‌نما خبر داد.

متروی اصفهان به کجا می رود/

کاخ جهان نما در گیر و دار ماندن یا رفتن/ متولیان شفاف سازی کنند

خبرها درباره کشف سازه‌هایی از کاخ جهان‌نما از سوی برخی کارشناسان در محل احداث متروی اصفهان موضوعی است که ابهام های زیادی برای مردم اصفهان ایجاد کرده است و نیازمند شفاف‌سازی از سوی متولیان است.

آخرین اخبار