همایش ملی مناقشات خاورمیانه در دانشگاه اصفهان

خرازی: باید جهان را شناخت و از جهانی شدن نترسید

معاون نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد گفت: زمانی در خاورمیانه اجماع مردمی حاصل می‌شود که آزادی، دموکراسی و مردم‌سالاری پشتوانه مهمی برای تعریف مدل مردم‌سالاری باشد.

زرگرپور:

اصفهان مصداق بارز جلوه های میراث فرهنگی ناملموس ایران زمین است

استاندار اصفهان گفت: اصفهان مصداق بارز و راستین جلوه های میراث فرهنگی ناملموس ایران زمین است.

آخرین اخبار