هشدار آیت الله مظاهری نسبت به عرفان های کاذب/خداوند بهترین معلم اخلاق

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اساتید عرفان های کاذب گفت: مردم نسبت به این تهدید جدی دشمن بیدار و اگاه باشند.

مدیر کل میراث فرهنگی:

شناساندن میراث فرهنگی اصفهان به جهانیان وظیفه ما است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد گردشگری استان گفت: شناساندن میراث فرهنگی اصفهان به جهانیان وظیفه امروز ما است.

آخرین اخبار