روایت جهانبخش سلطانی از دیدار با مقام معظم رهبری/ ایشان گفتند چرا کم‌کار شده‌ای؟!

ازیگر سینمای ایران گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با سینماگران با هوشمندی، هوشیاری و با نشاط کامل از آنها استقبال کردند و لبخند ایشان حکایت از رضایت از اوضاع داشته و در فضای بیمارستان و اهالی بیت ایشان نشاط معنوی خاصی برقرار بود.

آخرین اخبار