رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع) در اصفهان:

جهالت سبب تقلید کورکورانه می‌شود/ هدف امام حسین (ع) برطرف کردن جهالت از امت بود

رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع) گفت: پرستش غیر از خدا، حرف از روی تمسخر و بی‌فایده، کارهای برخاسته از حسد و کینه ازجمله مصادیق جهالت است، جهالت یک بیماری اجتماعی است که سبب تقلید کورکورانه می‌شود.

دکتر رضا تقيان ورزنه

بررسی جهالت و جمود از نگاه شهيد مطهري

استاد مطهري به كرات در آثار خود واژه ي جهالت و جمود و مشتقات آنها را به كار برده و با هنرمندي تمام لايه هاي مختلف اين دو بيماري فكري را به تصوير کشيده است. جهالت هم علت جمود است و نيز معلول آن؛ و جمود نيز زماني علت جهالت است وگاهي معلول آن

آخرین اخبار