مشاور اجتماعی استانداری اصفهان:

تلاش جهاد کشاورزی در جهت گرفتن مطالبات کشاورزان جای قدردانی دارد

مشاور اجتماعی استاندار اصفهان گفت: اداره جهاد کشاورزی همیشه با تمام توان حامی کشاورزان بوده است و تلاش های خوبی را در جهت مطالبات مردم و همچنین پیگیری و رفع مشکلات عزیزان کشاورز داشته است.

آخرین اخبار