مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

تغییر کاربری اراضی در مناطق خوش آب هوا زیاد شده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: در مناطق خوش آب و هوا که مشکل آب نداریم تغییر کاربری اراضی زیادی رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد جدا کردن کشاورزان واقعی از سو استفاده‌کنندگان می‌تواند بهترین راهکار اجرایی باشد

در جلسه ستاد زكات بخش بن رود مطرح شد:

انتظار پرداخت زکات شهرستان اصفهان به میزان 2 برابر در سال جاری

ترويج و تشويق كشاورزان منطقه جهت اداي فريضه واجب زكات با تأكيد برآگاهي سازي و اطلاع رساني به كشاورزان بخش بن رود توسط روحانیون در جلسه زکات انجام شود.

آخرین اخبار