مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه:

روحیه جهاد و مقاومت ایران اسلامی به جهان صادر شده است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه گفت: امروز روحیه جهاد و مقاومت تنها مربوط به ایران نیست و به کشور‌های دیگر مثل سوریه و عراق نیز صادر شده است.

آخرین اخبار