فاطمه هنرور همسر شهيد مدافع حرم محرم عليپور:

سهم من از جهاد همسرم حفظ حجابم است

همكلامي با فاطمه هنرور همسر شهيد مدافع حرم شهيد محرم عليپور شنيدني است. همسر شهيدي كه آرزو دارد فرزندانش ادامه‌دهنده راه همسر شهيدش باشند و مدافع حريم اهل‌بيت شوند.

آخرین اخبار