رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان :

زاینده رود جاری نشود، تمام عرصه فضای سبز اصفهان با مشکل مواجه می شود

زاینده رود جاری نشود، تمام عرصه فضای سبز اصفهان با مشکل مواجه می شود

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان اصفهان:

61 درصد از باغات استان اصفهان زیر چتر بیمه قرار دارند

رئیس اداره تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت بیمه شدن محصولات کشاورزی در برابر خسارات گفت: 61 درصد از باغات استان اصفهان زیر چتر بیمه قرار دارند.

سرپرست واحد امور فناوری‌های مکانیزه جهادکشاورزی اصفهان عنوان کرد

استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی در 69 درصد از عملیات‌های زراعت اصفهان

سرپرست واحد امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان درباره میزان استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی در فرآیند تولید گفت: در سال گذشته 69 درصد از عملیات زراعت و باغبانی این استان با ماشین انجام شده است.

آخرین اخبار