وبلاگ جهاد فرهنگی نوشت،

شاید بگویند: رودخانه مان که خشکیده است غواص می خواهیم چه کار؟!…

آمدند بگویند اگر فکر می کنید کسی نیست نجات گر شما باشد ما هستیم راه ما را ادامه دهید.

همایش جهاد فرهنگی با توان علمی در اصفهان برگزار می شود

اولین دوره همایش ‘جهاد فرهنگی با توان علمی’ با محوریت دغدغه های فرهنگی دانش آموزان در جامعه، شانزدهم بهمن در اصفهان برگزار می شود.

آخرین اخبار