معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

۳۷ درصد از شهروندان اصفهانی عضو شبکه‌های اجتماعی هستند

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: ۴۷ درصد از مردم ایران و ۳۷ درصد از شهروندان اصفهانی عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

چهارمین جشنواره شعر «بوی عیدی» در اصفهان برگزار می‌شود

سرپرست ‌فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان گفت: چهارمین جشنواره شعر بوی عیدی در اصفهان با حضور محمد علی بهمنی برگزار می‌شود.

آخرین اخبار