کارشناس علوم سیاسی در جمع نخبگان فرهنگ و هنر اصفهان:

برخی می خواهند برداشت ما از تروریست همان تعریف غربی باشد

غلامرضایی معتقد است: ما در یک جنگ نابرابر بین المللی ایستاده ایم و پیروز هم شده ایم و همین دلیل بر مستشار بودن ما در سوریه شده است و اگر در تحولات منطقه کمک نمی کردیم الان در همین چهار راههای شهر باید می ایستادیم و می جنگیدیم.

آخرین اخبار