عکس دیدنی از جنین اسب

به گزارش واحد رصد اصفهان شرق به نقل از جام: عکس باور نکردنی از یک جنین اسب زیبا به رنگ صلح، که خواب است و هنوز چشم هایش را باز نکرده است.

آخرین اخبار