هشدار آیت الله مظاهری نسبت به عرفان های کاذب/خداوند بهترین معلم اخلاق

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اساتید عرفان های کاذب گفت: مردم نسبت به این تهدید جدی دشمن بیدار و اگاه باشند.

آخرین اخبار