ایران در واکنش به بیانیه نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه:

این ها در مقامی نیستند که دیگران را به مداخله نکردن در امور منطقه نصیحت کنند

وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه در مقامی نیستند که دیگران را به مداخله نکردن در امور منطقه نصیحت کنند.

آخرین اخبار