جنگ فیل‌ها و الاغ‌ها/ آمریکا آبستن حوادث بعد از انتخابات

ادعاهای ترامپ در مورد تقلب در انتخابات هم که با توجه به نوع انتخابات آمریکا ممکن است چندان دور از واقعیت هم نباشد، مزید بر علت شده و امکان بروز درگیری‌های گسترده و حتی طرح مجدد جدایی‌طلبی و استقلال خواهی برخی از ایالات را در پی داشته باشد.

آخرین اخبار