قدرت نمایی جنگجویان سایبری ایران؛

طرح احتمالی جنگ سایبری ایران به روایت یک نشریه آمریکایی

ایلان برمن در مقاله ای تحت عنوان «طرح احتمالی جنگ سایبری ایران» در مجله فارن افرز می نویسد: به احتمال زیاد ایران قصد دارد در آینده نه چندان دور به قدرت سایبری بسیار قدرتمند تبدیل شود.

آخرین اخبار