حاج قاسم نیروهای روسی را به سوریه کشاند!

فاکس نیوز نوشت:طبق شواهد موجود، ژنرال سلیمانی نه تنها در افزایش حضور روسیه در سوریه نقش داشته بلکه احتمالا رهبری عملیات را نیز بر عهده دارد .

آخرین اخبار