جزئیات مجوز جدید کار به خارجی‌ها:

۶ دلیل جذاب برای اشتغال افاغنه در ایران

گفته می شود ۱.۵ تا ۳ میلیون تبعه کشور افغانستان در ایران حضور دارند و از این طریق هزاران فرصت شغلی نیز از دست کارجویان ایرانی خارج و در اختیار کارگران افغانی قرار گرفته است.

آخرین اخبار