ایران برای نخستین‌بار “جنگنده سوخو ۲۴” را با موفقیت اورهال کرد

متخصصان ایرانی برای نخستین بار موفق شدند که چند فروند جنگنده سوخو ۲۴ را در پایگاه هوایی شیراز اورهال کنند.

آخرین اخبار