چرا فرزندانمان به انجام رفتارهای جنس مخالف گرایش می‌یابند؟

تمام فعل وانفعالاتی که در حوزه کودکان اتفاق می‌افتد و در بسیاری از موارد باعث بروز رفتارهای غلط و حساسیت برانگیز از جانب والدین می‌شود به دلیل بی‌اطلاعی اطرافیان کودک از رفتارها و مسائل گوناگون است.

آخرین اخبار