یک جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی تشریح کرد

آیا تعیین جنسیت جنین با رژیم خاص غذایی امکان دارد؟

یک جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی شرایط و امکانپذیر بودن و یا نبودن تعیین جنسیت جنین با رژیم خاص غذایی را به همراه روش اصلی و علمی را تشریح کرد.

آخرین اخبار