بازخوانی سفرهای خارجی دولت؛

سرگردانی اقتصاد ایران در جهان/ جای خالی اقتصاد مقاومتی در سفرهای خارجی

در صورتیکه سایر سفرهای خارجی هیات دولت نیز بدون برنامه ریزی لازم و بدون شناخت کافی از کشور مقصد و تنها به قصد جنجال سیاسی و مصارف تبلیغاتی در راستای شعار حذف تحریم ها انجام شود، می توان گفت که وجهه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دنیا آسیب خواهد دید.

آخرین اخبار