مدیرکل امور بین‌الملل شهرداری اصفهان خبر داد

حضور 13 شهر خواهرخوانده اصفهان در جشنواره ملی فیلم و عکس «جلوه‌های آب»

مدیرکل امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با اشاره به 13 شهر خواهرخوانده در اهداف جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه‌های آب گفت: یک بخش جنبی با موضوع عکس‌ها و فیلم‌های تولید شده در شهرهای خواهرخوانده در نظر گرفته شده است.

رئیس حوزه هنری استان اصفهان:

بخشی جنبی جشنواره ملی جلوه‌های آب با موضوع خشکی زاینده‌رود برگزار می‌شود

رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: امسال یک بخش جنبی با موضوع خشک شدن زاینده‌رود در دومین جشنواره ملی فیلم و عکس جلوه‌های آب مطرح شده است.

آخرین اخبار