گفت و گو با آسیب شناس اجتماعی؛

اهمیت گذشت در روابط اجتماعی/ افکار منفی را دور بریزیم

گذشت و فداکاری با هم ارتباط دارند، افرادی که اهل گذشت هستند، معمولاً فداکاری هم می کنند، وقتی فداکاری می کنیم از چیزی که حق مسلم خودمان است به نفع دیگران می گذریم و این خصلتی است که در سطح روابط اجتماعی بسیار مورد پسند است.

آخرین اخبار