در گفت‌و‌گو با قاضی عسکر، قشقاوی و امیرعبدالهیان مطرح شد؛

«تدبیر» حلقه مفقوده پیگیری فاجعه منا

پیگیری، واژه‌ای است که در ادبیات گفتاری و کلامی به کرات به کار برده می‌شود. گاه این واژه در حد فردی است و گاه در سطح منطقه‌ای و گاه در عرصه ملی و در مواردی نیز جنبه جهانی دارد. یکی از مهمترین موارد کاربرد این واژه پیگیری مطالبات مردمی در چارچوب مسائل ملی است که همه جنبه‌های مادی و معنوی و حتی امنیتی و حیثیتی را در خود دارد.

آخرین اخبار