آدم‌های رذلی که مانند مرغ قدقد می‌کنند

آندرا شیا کینگ، عضو جنبش پوپولیست تی پارتی سیاهپوستان را که اکثریت غایبان این جلسه بودند آدم های رذلی نامید که همانند مرغ قدقد می کنند.

آخرین اخبار