جناح‌بازی برخی از مدیران از عوامل بروز مفاسد اقتصادی است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌کرات مشاهده کردیم که سیاسی‌کاری و جناح‌بازی برخی از مدیران از عوامل بروز فساد در حوزه اقتصاد بوده است.

آخرین اخبار