امام جمعه ورزنه به مناسبت سالروز اقامه اولین نماز جمعه:

امام جمعه در تحقق حق مردم بدور از خط و جناح حرف بزند

امام جمعه شهر ورزنه گفت: اگرحقی ناحق شده باشد باید امام جمعه خود را موظف بداند که کمک رسان مردم در تحقق حق خود باشد و از هرگونه خط و جناح و سیاست بدور بوده و برای دلخوشی کسی حرف نزند.

آخرین اخبار