دستگیری آشنای خانوادگی در پوشش جن!

فردی که در پوشش جن برای خانواده‌ای رعب و وحشت ایجاد می‌کرد در اصفهان دستگیر شد.

داستان عجیب مبلغ سعودی درباره «جن»

داستان عجیب محمد العریفی مبلغ معروف عربستانی درباره ماجرای یک جن، باعث جنجال زیادی در پایگاههای اجتماعی و تمسخر وی حتی در رسانه‌های سعودی شده است.

آخرین اخبار