وزیر امورخارجه جمهوری چک وارد اصفهان شد

وزیر امورخارجه جمهوری چک به‌همراه هیئت اقتصادی این کشور وارد اصفهان شد.

آخرین اخبار