در سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

شاخصه های معنایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران برخلاف دیگر نظام های سیاسی جهان، نظامی کاملاً مردمی و برآمده از رأی ملت است، لذا دوازدهم فروردین سال 1358 را باید روزاستقرار نظام مقدس اسلامی و شروع ملت گرایی و حاکمیت رأی ملت در پذیرش این نظام مقدس و مترقی محسوب نمود.

استقرار نظام سیاسی مردمی شاهکار جمهوری اسلامی ایران است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: شاهکار بی‌نظیر جمهوری اسلامی این بود که تنها 50 روز پس از پیروزی انقلاب حکومت مردمی با تکیه بر رفراندوم تشکیل داد و رکورد تشکیل سریع‌ترین نظام سیاسی مردمی در تاریخ به ثبت رسید.

آخرین اخبار