معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان:

مردم فطریه خود را در صندوق های مجوزدار بریزند

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: مردم باید دقت کنند که فطریه های خود را در صندوق هایی که از کمیته امداد استان اصفهان مجوز دریافت کرده اند، بریزند.

آخرین اخبار