طی سال 94:

بیش از یک میلیارد ریال زکات در جرقویه جمع آوری شد

رئیس کمیته امداد جرقویه از جمع‌آوری 1/808/450/000 ریال زکات از ابتدای سال جاری در جرقویه خبر داد.

آخرین اخبار